ویدیو

محفل اعلام حمایت جناب دكتور حشمت الله مجددي از تیم ثبات و همگرائی

محفل اعلام حمایت جناب دكتور حشمت الله مجددي از تیم ثبات و همگرائی 01 میزان

محفل اعلام حمایت جناب وحیدالله سباوون رهبر حزب اسلامی متحد افغانستان از تیم ثبات و همگرائی

محفل اعلام حمایت جناب وحیدالله سباوون رهبر حزب اسلامی متحد افغانستان از تیم ثبات و همگرائی 01 میزان

گردهمائی بزرگ و با شکوه مردم ولایت تخار در حمایت از تیم ثبات و همگرائی

گردهمائی بزرگ و با شکوه مردم ولایت تخار در حمایت از تیم ثبات و همگرائی 01 میزان

حمایت معاونین تیم انتخاباتی مشارکت و تغییر، محترم جنرال عبدالبصیر سالنگی و محترم ذوالفقار امید از تیم ثبات و همگرایی

حمایت معاونین تیم انتخاباتی مشارکت و تغییر، محترم جنرال عبدالبصیر سالنگی و محترم ذوالفقار امید از تیم ثبات و همگرایی

سخنرانی دکتور عبدالله عبدالله رهبر تیم ثبات و همگرائی در گردهمائی بزرگ شهر جلال آباد و ولایات مشرقی کشور

سخنرانی دکتور عبدالله عبدالله رهبر تیم ثبات و همگرائی در گردهمائی بزرگ شهر جلال آباد و ولایات مشرقی کشور 31

سخنرانی دکتور عبدالله عبدالله رهبر تیم ثبات و همگرائی در گردهمائی مردمی باشندگان لعل و سرجنگل ولایت غور

سخنرانی دکتور عبدالله عبدالله رهبر تیم ثبات و همگرائی در گردهمائی مردمی باشندگان لعل و سرجنگل ولایت غور 30 سنبله

شهر زيباى ميمنه – در جمع برادران و خواهران مهمان نواز فاريابى

شهر زيباى ميمنه – در جمع برادران و خواهران مهمان نواز فاريابى 28 سنبله

حمایت جناب سید اسحاق گیلانی، رهبر حزب نهضت همبستگی ملی افغانستان از تیم ثبات و همگرایی

حمایت جناب سید اسحاق گیلانی، رهبر حزب نهضت همبستگی ملی افغانستان از تیم ثبات و همگرایی 28 سنبله

شهر زيباى ميمنه، گردهمائى پرشكوه و پرشور باشندگان ولايت فارياب در حمايت از تیم ثبات و همگرائی

شهر زيباى ميمنه، گردهمائى پرشكوه و پرشور باشندگان ولايت فارياب در حمايت از تیم ثبات و همگرائی 28 سنبله

شهر شبرغان ولایت جوزجان، سخنرانی در گردهمائی بزرگ حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان

شهر شبرغان ولایت جوزجان، سخنرانی در گردهمائی بزرگ حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان از ولایات جوزجان، فاریاب و سرپُل 27