72254834_138587844150467_2393210813042130944_n

معاون دوم تیم ثبات و همگرایی: حلقاتی در کمیسیون انتخابات در پی سازماندهی تقلب هستند

October 12, 2019

دسته‌ی انخاباتی ثبات و همگرایی می‌گوید که حلقاتی در کمیسیون انتخابات در تبانی با ارگ می‌خواهند نتایج انتخابات را مهندسی کنند.
اسداالله سعادتی معاون دوم ثبات و همگرایی می‌گوید که کمیسیون انتخابات برخلاف تعهدات قبلی، از دو روز گذشته آرای بدون بایومتریک را وارد سیستم می‌سازد که این روند باید هرچه زودتر متوقف شود.
آقای سعادتی افزود که رقم آرای واقعی مردم که در دستگاه‌های بایومتریک ثبت شده است تا «ریزل‌شیت»‌ها تفاوت بسیار فاحش دارد و این نشان دهنده‌ی تقلب سازمان یافته در انتخابات ریاست جمهوری است. درحالی‌که طبق تعهد قبلی کمیسیون، تنها آرای بایومتریک شده مدار اعتبار بوده و هر اقدام دیگر تخطی به شمار می‌آید.
اسدالله سعادتی می‌گوید که این تلاش‌ها به منظور سازماندهی تقلب ناموفق است و بهتر است کمیشنران کمیسیون انتخابات اعتبار خود را خدشه‌دار نساخته و کشور را به سمت بحران نبرند.
معاون دوم تیم ثبات و همگرایی گفت که این تیم از راه قانونی با کمیسیون انتخابات در حال گفت‌وگو است و در صورتی که گفت‌وگوها نتیجه ندهد، از هر گزینه‌ی ممکن برای دفاع از آرای مردم استفاده خواهد کرد.
اسدالله سعادتی در پاسخ به این پرسش که هرگزینه‌ی ممکن چه خواهد بود گفت: هر اقدامی که کمک کند آرای مردم به انحراف نمی‌رود، از سوی تیم ثبات و همگرایی کار گرفته خواهد شد.
معاون دوم دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی می‌گوید که این تیم می‌خواهد شفافیت در انتخابات تضمین شود، اما تیم رقیب با تلاش برای هک کردن سیستم انتخابات و شمردن آرای بدون بایومتریک، در پی آن است که انتخابات را به بحران ببرد.
معاون دوم تیم ثبات و همگرایی افزود که نتایج انتخابات تنها با در نظرداشت پروسیجر تعیین شده که همانا شمارش آرای واقعی مردم و نظارت دقیق از کارکردهای کمیسیون است، مورد پذیرش خواهد بود.
آقای سعادتی افزود که انتخابات 98 انتخابات سال 93 نیست و تیم ثبات و همگرایی در سنگر دفاع از آرای واقعی مردم و کامیابی پروسه‌ی مردم‌ سالاری با تمام قوت ایستادگی خواهد کرد.
معاون دوم ثبات و همگرایی به کمیسییون انتخابات هشدار داد که بی‌طرفی را در روند شمارش آرا حفظ کند.