71780276_135471684462083_3715590664629518336_n

رییس اجراییه با فرماندهان و بزرگان پروان و کاپیسا دیدار کرد

October 2, 2019

دکتور عبدالله عبدالله رهبر دسته‌ی ثبات و همگرایی بی‌گاه دیروز با جمعی از فرماندهان و بزرگان ولایت‌های پروان و کاپیسا دیدار کرد.
در این نشست آنان تصویر روشنی از وضعیت و چگونی برگزاری انتخابات در ولایت‌های پروان و کاپیسا ارایه کرده و حمایت خود را از ثبات و همگرایی و شفافیت انتخابات ابراز داشتند.
دکتور عبدالله عبدلله با تشکر و قدردانی از تلاش‌ها و رأی آنان به ثبات و همگرایی وعده سپرد که از رأی آنان حمایت می‌کند و آرای پاک مردم سرنوشت آینده را رقم می‌زند.