3046376

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور عصر روز گذشته

July 28, 2019

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور عصر روز گذشته پس از دیدار و افتتاح نمایشگاه تجارتی کشور دوست ازبکستان، جهت دیدار با ستر ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری و رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان وارد ولایت جوزجان شد.