Adel

انورالحق احدی

July 28, 2019

از او عمدتا به عنوان یکی از چهره های تکنوکرات نام برده می شود که در دولت سازی در افغانستان پس از فروپاشی طالبان نقش بازی کرده است.

آقای احدی به دلیل تجربه کاری در عرصه بانکداری نخستین رییس بانک مرکزی افغانستان در دوره موقت و انتقالی بود که تغییر پول افغانی در زمان او انجام شد.

آقای احدی رهبری حزب سوسیال دموکرات افغانستان موسوم به “افغان ملت” را بر عهده دارد که دارای نمایندگی در بسیاری از ولایات افغانستان است.

آقای احدی با ازدواج با دختر پیرسید احمد گیلانی، از چهره های مذهبی و یکی از رهبران جهادی افغانستان، توانسته در میان پشتون های طرفدار او نیز هوادارانی بیابد.

آقای احدی با همین پشتوانه در ماه های پایانی سال 1387 هجری خورشید از پست وزارت مالیه کنار رفت و اعلام کرد که می خواهد در انتخابات ریاست جمهوری 1388 به عنوان نامزد حزب افغان ملت شرکت کند.

ولی یکی از معاونان این حزب پس از اعلام آمادگی آقای احدی برای شرکت در انتخابات به رسانه ها گفت که حزب افغان ملت آقای احدی را به عنوان نامزد خود برای انتخابات معرفی نکرده است.

آقای احدی با آن که از اولین افرادی بود که دفاتر انتخاباتی خود را در کابل و برخی شهرهای افغانستان فعال کرده بود ولی در آخرین روزها به دلایلی که تا هنوز روشن نیست از نامزدی در انتخابات دوم ریاست جمهوری افغانستان صرف نظر کرد.

برخی ها باور دارند که میان او و حامد کرزی یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری توافقاتی انجام شده است.

انوارالحق احدی در سال 1330 هجری خورشیدی در کابل به دنیا آمد.

او درجه لیسانس و ماستری را در رشته اقتصاد و علوم سیاسی از دانشگاه آمریکایی در بیروت، ماستری تخصصی در رشته امور مالی و اداری را از دانشکده مطالعات مافوق لیسانس نارت ویسترن و دکترا در رشته علوم سیاسی را از دانشکده علوم سیاسی دانشگاه نارت وسترن ایالات متحد آمریکا به دست آورده است.

آقای احدی بین سال های 1363 و 1381 هجری خورشیدی در سمت های دستیار استاد علوم سیاسی در دانشگاه کارلتین آمریکا، آمر بانکداری در بانک کانتینیتال ایلونای شیکاگو و استاد علوم سیاسی در دانشگاه پراویدنیس آمریکا فعالیت داشته است.

او از سال 1381 تا سال 1383 به عنوان رییس بانک مرکزی و از سال 1383 تا سال 1387 به عنوان وزیر مالیه(دارایی) افغانستان کار کرده است